Welkom

Stratus Lucht & Geluid heeft zich gespeciliseerd in het beoordelen van ruimtelijke plannen op het gebied van luchtkwaliteit, geluid en eventuele andere (milieu)aspecten van ruimtelijke plannen

Onze werkzaamheden bestaan uit:
– luchtkwaliteitsberekeningen
– luchtmetingen
– berekeningen geluidbelasting gevel
– berekeningen geluidwering gevel
– geluidmetingen
– verkeerskundige berekeningen
– parkeerkundige berekeningen

Neem voor advies vrijblijvend contact op:
stratus at xs4all.nl
telnr 030 – 2310700