Geluid

Met betrekking tot geluidbelasting van een gevel als gevolg van (weg)verkeer kunnen wij berekeningen uitvoeren met de Standaard rekenmethode. Ook berekening en eventueel bepaling van geluidswerende maatregelen aan een gevel behoort tot onze werkzaamheden.